Terapeuttinen työtoiminta

Peruspalvelukuntayhtymä Soiten ostamaa terapeuttisen työtoiminnan palvelua Keski-Pohjanmaan alueella asuville, jotka ovat työttömyyseläkkeellä tai kuntoutustuella. Muista kunnista tulevien kanssa tehdään erilliset sopimukset.

Toimintaan haetaan Vammaispalveluhakemuksella tai Mielenterveyskuntoutujien asumis- ja tukipalveluiden hakemuksella. Paikasta ilmoitetaan hakijalle ja Kokkotyö-säätiön yksilövalmentaja ottaa yhteyttä päätöksen jälkeen.

Terapiatyötoiminnassa oleva henkilö on valmentautuja, jolle tehdään valmennussuunnitelma ja hän saa sekä työ- että yksilövalmentajan tuen. Hänen toimeentulonaan on kuntoutustuki tai eläke, jonka lisäksi Kokkotyö-säätiö maksaa terapiatyökorvausta tehtyjen työtuntien mukaan. Työtoiminnasta tehdään terapiasopimus.