Avoimet työpaikat

Työ- ja koulutusvalmentaja

Pietarsaaren yksikköömme perustettavaan metallityöpajaan. Metallityöpaja käynnistetään osana Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän hallinnoimaa MIX hanketta, jonka tavoitteena on kehittää uusia menetelmiä ja keinoja opintojen suorittamiseen mm. uusien oppimisympäristöjen avulla sekä luomalla uusia toimintamalleja työelämäyhteistyöhön.

Hakijalta edellytämme metallialan koulutusta, monipuolista kokemusta metallialan töistä sekä koulutusorganisaatioiden ja yrityskentän tuntemusta. Tehtävän menestyksellinen hoito edellyttää hyvää vuorovaikutustaitoa, joustavuutta ja kykyä toimia monialaisessa toimintaympäristössä ja erilaisten ihmisten kanssa. Hakijalta edellytämme suomen ja ruotsin kielen hallintaa.

Työsuhde on määräaikainen ja päättyy toukokuussa 2019. Tavoitteena on että metallipaja jää pysyväksi toiminnaksi. Työaika on 38 tuntia 45 minuuttia/viikko. Palkka AVAINTA TES:n mukainen. Koeaika on 4 kuukautta.

Lisätietoja tehtävästä antaa RETRO yksikön päällikkö Ronny Brännbacka, puh. 040 5703324, sekä toimitusjohtaja Margita Lukkarinen, puh. 050 3525860.

Hakemus ja ansioluettelo tulee osoittaa osoitteeseen Kokkotyö-säätiö, Yrittäjäntie 2, 67100 Kokkola tai sähköpostiin info@kokkotyo.fi.   Hakuaika päättyy 25.8.2017 klo 16:00.

Kuoreen merkintä ”Työ- ja koulutusvalmentaja” Hakemusasiakirjoja ei palauteta.

Hakuaika päättyy 25.8 2017.

Arbets- och Utbildningshandledare

till metallverkstaden som grundas vid vår enhet i Jakobstad, RETRO. Metallverkstaden startas som en del av MIX-projektet, som förvaltas av Mellersta Österbottens utbildningskoncern. Projektet har som målsättning att  utveckla nya metoder och verktyg för utförande av studier, bl.a. genom nya lärmiljöer, samt genom att skapa nya verksamhetsmodeller för samarbete med arbetslivet.

Av sökande förutsätter vi utbildning inom metallbranschen, mångsidig arbetserfarenhet samt kännedom om utbildningsorganisationer och företagsfältet. God förmåga att växelverka, flexibilitet och förmåga att arbeta i en multifunktionell verksamhetsmiljö samt med olika mänskor är förutsättningar för framgångsrik skötsel av uppgiften.

Vi förutsätter att sökande klarar av att jobba på finska och svenska.

Anställningsförhållandet är tidsbundet och upphör i maj 2019 enligt projektplanen. Målsättningen är att metallverkstaden blir bestående verksamhet efter projektet.

Arbetstiden är 38 timmar och 45 minuter/vecka. Lön enligt AVAINTA. Prövotiden är 4 månader.

Tilläggsuppgifter ger RETRO enhetens chef Ronny Brännbacka, tel. 040 5703324, samt VD Margita Lukkarinen, tel. 050 3525860.

Ansökan och meritförteckning skickas till Kokkotyö-stiftelsen, Företagarvägen 2, 67100 Karleby eller per e-postinfo@kokkotyo.fi

Skriv ”Arbets- och utbildningshandledare” på kuvertet eller i informationsfältet på e-postmeddelaandet. Vi returnerar inte ansökningshandlingarna.

Ansökningstiden utgår 25.8.2017 klo 16:00.