Opiskelijoiden työharjoittelu

Kokkotyö-säätiö sopii kaksi kertaa vuodessa opiskelijoiden työharjoitteluista Centria ammattikorkeakoulun ja Kokkolan sosiaali- ja terveysalan opiston kanssa opiskelijoiden työharjoittelujaksoista. Työpaikkaohjaajana toimii työ- tai yksilövalmentaja tai vastuualueen päällikkö.

Opiskelijan, oppilaitoksen ja Kokkotyö-säätiön välillä tehdään opiskelijasopimus.

Anita Hevosmaa
Palvelu- ja laatupäällikkö
navgn.uribfznn@kokkotyo.fi
Puh. 050 435 7731