NUOTTI-valmennus

 

 Yleistä:

 - NUOTTI-valmennus on 16-29 vuotiaille nuorille tarkoitettua matalan kynnyksen nuoren ammatillista kuntoutusta (KKRL 7a§). 

 - NUOTTI-valmennusta voi hakea ilman lääkärinlausuntoa ja hakemusta.

 - NUOTTI-valmennus on tarkoitettu nuorille, joiden toimintakyky on olennaisesti heikentynyt. Heikentyminen jollain toimintakyvyn osa-alueella estää tai rajoittaa nuoren tulevaisuuden suunnittelua, opiskelemaan, työelämään pääsyä tai estää nuorta jatkamasta opintojaan.  

 - NUOTTI-valmennuksen tavoitteena on saada nuori kiinnostumaan elämäntilanteestaan, taidoistaan, vahvuuksistaan ja tulevaisuuden suunnittelusta sekä opiskeluun tai työelämään suuntautumisesta.

 

Toteutus:

 -Nuori saa tuekseen henkilökohtaisen valmentajan.

 -NUOTTI-valmennus suunnitellaan ja toteutetaan aina yksilöllisesti. Se sisältää enintään 20 x 60 minuutin tapaamista enintään 5 kk aikana.  Tapaamiset toteutetaan pääasiassa nuoren arkiympäristössä. 

 -Tapaamisiin voi nuoren ja valmentajan lisäksi osallistua myös nuoren verkostoa, kuten läheisiä tai muita nuoren kanssa työskenteleviä tahoja. Valmentaja pitää yhteyttä nuoreen ja tarpeen mukaan hänen verkostoonsa myös tapaamisten välillä.

 -NUOTTI-valmennus on nuorelle maksuton. 

 -Nuori voi saada kuntoutusrahaa NUOTTI-valmennuksen ajan.

 

Hakeminen:

 -Nuori tai hänen kanssaan työskentelevä taho voi ottaa yhteyttä Kelaan, jossa asia ohjataan kuntoutuksen asiantuntijalle:

  • lähettämällä sähköpostia vakuutuspiirikohtaiseen skype-rinkiin (ma-pe klo 10-15 välisenä aikana) nuoret.pohjoinen@kela.fi tai
  • soittamalla Kelan valtakunnalliseen viranomaislinjaan 020 692 235.  

- Nuori itse ottaa yhteyttä valtakunnalliseen kuntoutuksen palvelunumeroon 020 692 205.

 -Kuntoutuksen asiantuntija haastattelee nuoren ja ottaa samalla vastaan suullisen hakemuksen. Asiantuntija esittelee palvelua tuottavan organisaation alueelta.

  

Katso lisätiedot Kelan sivuilta.

Maria Kiiskilä
Työhönvalmentaja
znevn.xvvfxvyn@kokkotyo.fi
Puh. 040 840 2968

Arja Savela
Yksilö- ja vastuuvalmentaja
Kelan palvelut
newn.fniryn@kokkotyo.fi
Puh. 050 434 9772